Talks

Invited presentations

Lacko, D. (2024). Dynamic structural equation models. Seminar in Psychometrics of the COMputational PSychometrics group. Department of Probability and Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic.

Presentations

Lacko, D., Blahošová, J., Lebediková, M., Tkaczyk, M., Smahel, D., Elavsky, S., & Tancoš, M. (2024). Utilizing dynamic structural equation modeling on intensive longitudinal data: The inspiration for digital media use effects research. International Meeting of Psychometric Society 2024. Prague, Czech Republic.

Lacko, D., Blahošová, J., Lebediková, M., Tkaczyk, M., Smahel, D., Elavsky, S., & Tancoš, M. (2024). The reciprocal associations between smartphone use and affective well-being among adolescents: Results of an EMA study. Society for Ambulatory Assessment 2024. Ann Arbor, Michigan, the United States of America.

Lacko, D., Čeněk, Č., Arikan, A., Dresler, T., Galang, A. J., Stachoň, Z., Šašinková, A., Tsai, J.-L., Prošek, T., Ugwitz, P., & Šašinka, Č. (2024). Modelování reakčních časů v mezikulturním výzkumu: Příklad analytického-holistického kognitivního stylu [Modeling reaction times in cross-cultural research: An example of the analytic-holistic cognitive style]. Kognitivní škola. Malá Skála, Czech Republic.

Lacko, D., Horák, F., Klicperová-Baker, M., Šerek, J., & Boehnke, K. (2023). Perceived Legitimacy of Anti-Pandemic Measures: Findings from West and East Germany, the Czech Republic, and Slovakia at the Peak of the COVID-19 Crisis. SYRI Annual Conference to Focus on Systemic Risks. Prague, Czech Republic.

Lacko, D., Šašinka, Č., Čeněk, J., & Ugwitz, P. (2021). Development of methods measuring analytic and holistic cognitive style. 32nd International Congress of Psychology (ICP 2020+). Prague, Czech Republic.

Lacko, D., Žingora, T., Birtel, M., Graf, S., Hřebíčková, M., Rupar, M., Točík, J., & Voca, S. (2021). Development of Prejudice, Fear and Behaviour that Limits Spread of COVID-19 in 6 European Countries. 32nd International Congress of Psychology (ICP 2020+). Prague, Czech Republic. 🔓

Lacko, D., Točík, J., Žingora, T., Hřebíčková, M., & Graf, S. (2021). Intergroup Contact Is Linked To Discrimination Against Minorities Through Threat And Attitudes. 25th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP 2020+). Olomouc, Czech Republic. 🔓

Lacko, D., & Macháčková, H. (2021). The Influence of Online Advertising on Adolescents’ Perceived Credibility of Information Related to the Fitness/Dietary Supplements. Cyberspace. Brno, Czech Republic.

Lacko, D., & Prošek, T. (2021). Užití testování ekvivalence při hledání důkazů diskriminační validity během vývoje psychodiagnostických metod [The use of equivalence testing in the search for evidence of discriminant validity during the development of psychodiagnostic methods]. Konference Psychologická diagnostika Brno 2021. Brno, Czech Republic.

Lacko, D., & Čeněk, J. (2020). Factor structure of two questionnaires measuring individualism and collectivism. PhD existence 10: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Czech Republic.

Lacko, D., Žingora, T., Graf, S., Birtel, M., Hřebíčková, M., Rupar, M., Točík, J., & Voca, S. (2020). Mezinárodní longitudinální výzkum dopadu pandemie covid-19 na vnímání menšin [International longitudinal research on the impact of the COVID-19 pandemic on minority perceptions]. Psychologické dny 2020. Olomouc, Czech Republic. 🔓

Lacko, D., Čeněk, J., Šašinka, Č., Ugwitz, P., Šašinková, A., Lu, W., & Stachoň, Z. (2020). Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl – předběžná analýza [Convergent validity of several methods measuring analytic and holistic cognitive style – preliminary analysis]. PhD existence 10: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Czech Republic.

Lacko, D. (2019). Metody počítačového testování kognitivního stylu [Computer-based testing methods of cognitive style]. Kognícia a umelý život 2019. Bratislava, Slovakia.

Lacko, D. (2016). Vliv kolektivu na podvádění u dětí [Effect of a group on children's cheating]. Medzinárodné študentské psychologické dni 2016: 16. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ. Prešov, Slovakia.

Posters

Lacko, D., Oľhová, S., Hřebíčková, M., Sczesny, S., Žingora, T., & Graf. S. (2023). Predictors of intergroup contact: The role of ideology, empathy, and personality. 19th General Meeting of the European Association of Social Psychology. Krakow, Poland. 🔓

Lacko, D., Šašinka, Č., Popelka, S., & Stachoň, Z. (2019). The Eye-Tracking Measurement and Cartographic Stimuli. 20th European Conference on Eye Movements. Alicante, Spain. 🔓

Workshops

2024: Workshop o AI ve výuce a ve vědě [Workshop on AI in Education and Science]. Faculty of Social Studies, Masaryk Univerzity, Brno, Czech Republic.

2021: Validizace počítačových metod měřících analytický a holistický kognitivní styl [Validation of computer methods measuring analytical and holistic cognitive style]. Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

Panel discussions

2023: Odpoledne s Eye Trackingem [Afternoon with Eye Tracking]. HUME Lab - Experimental Humanities Laboratory, Faculty of Arts, Masaryk University.

Public outreach

2023: Výzkum: V zemích, kde lidé expertům a vládě věřili, byla vakcinace proti covidu snazší [Research: in countries where people trusted experts and government, vaccination against covid was easier]. The National Institute for Research on the Socioeconomic Impact of Diseases and Systemic Risks (SYRI). 🔓