Talks

Invited presentations

Lacko, D., Šašinka, Č., Čeněk, J., & Ugwitz, P. (2021). Development of methods measuring analytic and holistic cognitive style. 32nd International Congress of Psychology (ICP 2020+). Prague, Czech Republic.

Lacko, D., Žingora, T., Birtel, M., Graf, S., Hřebíčková, M., Rupar, M., Točík, J., & Voca, S. (2021). Development of Prejudice, Fear and Behaviour that Limits Spread of COVID-19 in 6 European Countries. 32nd International Congress of Psychology (ICP 2020+). Prague, Czech Republic. 🔓

Lacko, D., Točík, J., Žingora, T., Hřebíčková, M., & Graf, S. (2021). Intergroup Contact Is Linked To Discrimination Against Minorities Through Threat And Attitudes. 25th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP 2020+). Olomouc, Czech Republic. 🔓

Presentations in English

Lacko, D., Horák, F., Klicperová-Baker, M., Šerek, J., & Boehnke, K. (2023). Perceived Legitimacy of Anti-Pandemic Measures: Findings from West and East Germany, the Czech Republic, and Slovakia at the Peak of the COVID-19 Crisis. SYRI Annual Conference to Focus on Systemic Risks. Prague, Czech Republic.

Lacko, D., & Macháčková, H. (2021). The Influence of Online Advertising on Adolescents’ Perceived Credibility of Information Related to the Fitness/Dietary Supplements. Cyberspace. Brno, Czech Republic.

Lacko, D., & Čeněk, J. (2020). Factor structure of two questionnaires measuring individualism and collectivism. PhD existence 10: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Czech Republic.

Posters

Lacko, D., Oľhová, S., Hřebíčková, M., Sczesny, S., Žingora, T., & Graf. S. (2023). Predictors of intergroup contact: The role of ideology, empathy, and personality. 19th General Meeting of the European Association of Social Psychology. Krakow, Poland. 🔓

Lacko, D., Šašinka, Č., Popelka, S., & Stachoň, Z. (2019). The Eye-Tracking Measurement and Cartographic Stimuli. 20th European Conference on Eye Movements. Alicante, Spain. 🔓

Presentations in Czech

Lacko, D., Čeněk, Č., Arikan, A., Dresler, T., Galang, A. J., Stachoň, Z., Šašinková, A., Tsai, J.-L., Prošek, T., Ugwitz, P., & Šašinka, Č. (2024). Modelování reakčních časů v mezikulturním výzkumu: Příklad analytického-holistického kognitivního stylu [Modeling reaction times in cross-cultural research: An example of the analytic-holistic cognitive style]. Kognitivní škola. Malá Skála, Czech Republic.

Lacko, D. (2021). Validizace počítačových metod měřících analytický a holistický kognitivní styl [Validation of computer methods measuring analytical and holistic cognitive style]. Workshop at Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University. Brno, Czech Republic.

Lacko, D., & Prošek, T. (2021). Užití testování ekvivalence při hledání důkazů diskriminační validity během vývoje psychodiagnostických metod [The use of equivalence testing in the search for evidence of discriminant validity during the development of psychodiagnostic methods]. Konference Psychologická diagnostika Brno 2021. Brno, Czech Republic.

Lacko, D., Žingora, T., Graf, S., Birtel, M., Hřebíčková, M., Rupar, M., Točík, J., & Voca, S. (2020). Mezinárodní longitudinální výzkum dopadu pandemie covid-19 na vnímání menšin [International longitudinal research on the impact of the COVID-19 pandemic on minority perceptions]. Psychologické dny 2020. Olomouc, Czech Republic. 🔓

Lacko, D., Čeněk, J., Šašinka, Č., Ugwitz, P., Šašinková, A., Lu, W., & Stachoň, Z. (2020). Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl – předběžná analýza [Convergent validity of several methods measuring analytic and holistic cognitive style – preliminary analysis]. PhD existence 10: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Czech Republic.

Lacko, D. (2019). Metody počítačového testování kognitivního stylu [Computer-based testing methods of cognitive style]. Kognícia a umelý život 2019. Bratislava, Slovakia.

Lacko, D. (2016). Vliv kolektivu na podvádění u dětí [Effect of a group on children's cheating]. Medzinárodné študentské psychologické dni 2016: 16. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ. Prešov, Slovakia.

Panel discussions

2023: Odpoledne s Eye Trackingem [Afternoon with Eye Tracking]. HUME Lab - Experimental Humanities Laboratory, Faculty of Arts, Masaryk University.

Public outreach

2023: Výzkum: V zemích, kde lidé expertům a vládě věřili, byla vakcinace proti covidu snazší [Research: in countries where people trusted experts and government, vaccination against covid was easier]. The National Institute for Research on the Socioeconomic Impact of Diseases and Systemic Risks (SYRI). 🔓