Talks

Invited Presentations

Lacko, D., Šašinka, Č., Čeněk, J., & Ugwitz, P. (2021). Development of methods measuring analytic and holistic cognitive style. 32nd International Congress of Psychology (ICP 2020+).

Lacko, D., Žingora, T., Birtel, M., Graf, S., Hřebíčková, M., Rupar, M., Točík, J., & Voca, S. (2021). Development of Prejudice, Fear and Behaviour that Limits Spread of COVID-19 in 6 European Countries. 32nd International Congress of Psychology (ICP 2020+).

Lacko, D., Točík, J., Žingora, T., Hřebíčková, M., & Graf, S. (2021). Intergroup Contact Is Linked To Discrimination Against Minorities Through Threat And Attitudes. 25th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP 2020+).

Presentations in English

Lacko, D., & Macháčková, H. (2021). The Influence of Online Advertising on Adolescents’ Perceived Credibility of Information Related to the Fitness/Dietary Supplements. Cyberspace.

Lacko, D., & Čeněk, J. (2020). Factor structure of two questionnaires measuring individualism and collectivism. PhD existence 10: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.

Lacko, D., Šašinka, Č., Popelka, S., & Stachoň, Z. (2019). The Eye-Tracking Measurement and Cartographic Stimuli. 20th European Conference on Eye Movements.

Presentations in Czech

Lacko, D. (2021). Validizace počítačových metod měřících analytický a holistický kognitivní styl [Validation of computer methods measuring analytical and holistic cognitive style]. Workshop at Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University.

Lacko, D., & Prošek, T. (2021). Užití testování ekvivalence při hledání důkazů diskriminační validity během vývoje psychodiagnostických metod [The use of equivalence testing in the search for evidence of discriminant validity during the development of psychodiagnostic methods]. Konference Psychologická diagnostika Brno 2021.

Lacko, D., Žingora, T., Graf, S., Birtel, M., Hřebíčková, M., Rupar, M., Točík, J., & Voca, S. (2020). Mezinárodní longitudinální výzkum dopadu pandemie covid-19 na vnímání menšin [International longitudinal research on the impact of the COVID-19 pandemic on minority perceptions]. Psychologické dny 2020.

Lacko, D., Čeněk, J., Šašinka, Č., Ugwitz, P., Šašinková, A., Lu, W., & Stachoň, Z. (2020). Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl – předběžná analýza [Convergent validity of several methods measuring analytic and holistic cognitive style – preliminary analysis]. PhD existence 10: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.

Lacko, D. (2019). Metody počítačového testování kognitivního stylu [Computer-based testing methods of cognitive style]. Kognícia a umelý život 2019.

Lacko, D. (2016). Vliv kolektivu na podvádění u dětí [Effect of a group on children's cheating]. Medzinárodné študentské psychologické dni 2016: 16. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ.

Public Outreach